Psychologenpraktijk C. de Lenne
                                                                                                                                                               eerstelijnspsycholoog, GZ-psycholoog,
                                                                                                               
                                                                                      psychotherapeut, klinisch psycholoog

 
 
    Contactgegevens
 
                                                                                                                            Contactpersoon:  mw.drs. C.J.M. de Lenne
                                                                                                                           Postadres          :  Swanegat 12
                                                                                                                                                          5595 CV Leende
                                                                                                                            Telefoon/Fax     :  040-2260443
                                                                                                                            E-mail                :  cdelenne@hslnet.nl
  

 

                                                                                   Algemeen  Feedback

 

 

.


Even voorstellen

Mijn naam is dus Carolien de Lenne. Na mijn studie psychologie aan de universiteit van Nijmegen, ben ik als eerstelijnspsycholoog in opleiding begonnen in een groepspraktijk. Daarnaast ben ik een jaar later tevens gestart met mijn solopraktijk in Heeze.In de periode van 1996 tot 2004 heb ik de registratie tot GZ-psycholoog behaald en de opleiding tot psychotherapeut /klinisch psycholoog voltooid. Als psychotherapeut ben ik zowel psychoanalytisch als gedragstherapeutisch geschoold. Sedert 2005 werk ik nu alleen nog als zelfstandige. Het referentiekader van waaruit ik werk is voornamelijk cognitief gedragstherapeutisch. Ik voer praktijk in Leende, Budel en indien nodig in Maarheeze.

   

Mijn doelstelling

Psychologenpraktijk C. de Lenne is een eerstelijns psychologiepraktijk Als eerstelijnspsycholoog werk ik professioneel en persoonlijk aan uw psychisch probleem op een concrete en praktische wijze. Soms zijn enkele gesprekken al voldoende om u weer op weg te helpen, denk daarom niet te lang 'ik moet er alleen uitkomen'. Juist als u er vroeg bij bent kan een eerstelijnspsycholoog u goed helpen. Want een eerstelijnspsycholoog werkt kortdurend, klacht- en toekomstgericht. 

Klachten waarvoor u zich kunt aanmelden zijn o.a.:

 • angsten
 • depressie, somberheid
 • overspannenheid, burn-out
 • werk- en studieproblemen, werkloosheid
 • rouwverwerking
 • partner- relatieproblematiek
 • onverklaarbare lichamelijke klachten
 • dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • identiteitsproblematiek
 • seksuele problemen/slaapproblemen/eetproblemen
 • opvoedings- en gezinsproblemen
 • levensfaseproblematiek
 • posttraumatische stress stoornissen
 • Zingevingsproblematiek

Ik behandel jong volwassenen (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen

Behandelvormen die ik toepas zijn: Cognitieve gedragstherapie, Client-centered therapie, Interpersoonlijke psychotherapie, Kortdurende psychodynamische psychotherapie, Oplossingsgerichte therapie, EMDR, systeemtherapie en relatietherapie


 

Hoe werkt een eerstelijnspsycholoog

De eerste 2 3 gesprekken vormen de intake. In deze gesprekken wordt informatie verzameld over u en uw klachten; het afnemen van vragenlijsten kan hiervan deel uitmaken.
De duur van de psychologische behandeling is afhankelijk van u, uw klachten en de gekozen behandeling. Sommige problemen zijn na enkele consulten opgelost, terwijl anderen meer tijd vragen. Gestreefd wordt naar ongeveer 8 gesprekken.
Behandel trajecten zijn:
- kort is 5 sessies

- middel 8 sessies

- lang 12 sessies

 
Deze gesprekken duren 45 minuten.
Psychologische zorg in de eerste lijn is toegankelijk voor iedereen; er zijn geen wachtlijsten. Verwijzing door de huisarts is echter wel een voorwaarde. Vanaf januari 2012 wordt deze zorg vergoed voor 5 gesprekken (afhankelijk van uw pakket kan het zijn dat u meer vergoed krijgt). De declaraties worden rechtstreeks ingediend bij uw verzekeraar, wel heeft u een eigen bijdrage van  20  per gesprek.

Met alle zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten, dus met: CZ, VGZ, Menzis, Achmea, Zilveren Kruis, Multizorg VRZ,  Z&Z, Eno, DSW, De Friesland; dus allemaal

Aangezien ik als psycholoog met alle  zorgverzekeraars een contract heb wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering en hoeft u niets te betalen. Wel dient u rekening te houden met een eigen risico per jaar. Voor 2016 bedraagt dit 385 Euro per kalenderjaar. Bepalend is hier de datum van de intake

Zou ik als psycholoog geen contract hebben met uw zorgverzekeraar dan is het tarief voor 2016 volgenshet NZA:

              Product                            Code         Tarief        verdeling %

              Kort                                 180001      457,43        0,0

              Middel                              180002      229,40        0,0

              Intensief                          180003      1.222,15      0,0

              Chronisch (BC)                  180004      1.127,95      0,0

              Onvolledig behandeltraject 180005       186,71        0,0 

Indien de behandeling buiten de Basis gegeneraliseerde zorg valt en door de clint zelf wordt betaald bedraagt het tarief 95 Euro per sessie van 45 minuten face-to-face en 15 minuten administratietijd

No Show

Een behandelsessie wordt in rekening gebracht indien wordt afgezegd binnen 24 uur (telefonisch/per mail/sms of whatsapp); (deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgeverzekeraar). De kosten bedragen dan - ongeacht de reden van niet komen opdragen - 50 Euro. U dient dit bedrag de volgende sessie contant te voldoen dan wel voorafgaande aan de volgende behandelsessie over te maken.

Beroepscode en klachtenregeling

Als psycholoog dienen we ons te houden aan de beroepscode opgesteld door het NIP (www.psynip.nl).
De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk. Correspondentie of overleg met uw huisarts vindt alleen plaats als u daar schriftelijk in toestemt (Dit formulier ontvangt u tijdens het eerste gesprek).  Dit geldt ook voor contacten met derden. Bent u niet tevreden over uw behandeling, bespreek dit dan eerst met uw behandelaar. U kunt uw klacht ook indienen bij de beroepsvereniging (www.lvvp.nl).

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan cdelenne@hslnet.nl.
Laatst bijgewerkt: 11 mei 2015