SPECIALISTISCHE GGZ

Als er sprake is van complexe problematiek, die een langerdurende behandeling vraagt, dan is een behandeling in de Specialistische GGZ (S GGZ) geïndiceerd. De S GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende problematiek.

In mijn praktijk vinden geen behandelingen vanuit de S GGZ plaats, wel werk ik met kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP) binnen de prestatie Intensief.
Voor meer informatie: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)