CONTRACTEN 2018

Voor 2018 zijn met alle met zorgverzekeraars contracten afgesloten voor de Generalistische Basis GGZ (GB GGZ): de nota gaat dan rechtstreeks naar uw zorgverzekering.

Achmea met Zilveren Kruis, OZF Achmea Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO en Avéro inclusief haar volmachten
Menzis met Menzis en Anderzorg
VGZ met VGZ, IZZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé en VGZ Cares
Multizorg met ONVZ, ASR, Eno, OWM Zorg en Zekerheid iclusief haar volmachten
DSW met Stad Holland Zorgverzekeraar en inTwente Zorgverzekeraar
De Friesland
CZ met Delta Lloyd en Ohra

De tarieven voor de verschillende trajecten (prestaties)  zijn voor 2017 als volgt door de NZA vastgesteld:

Kort                                                       € 487,26

Middel                                                  € 830,23
Intensief                                               € 1301,85
Chronisch                                             € 1201,50
Onvolledig behandeltraject             € 198,88


Deze prijzen zijn van toepassing voor cliënten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. Indien uw zorgaanbieder wel een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar gelden andere lagere prijzen; deze zijn in te zien en op te vragen in de praktijk.

OVP (Overige Producten): voor niet verzekerde zorg
De OVP's zijn bedoeld voor de niet verzekerde zorg. Het gaat hier om klachten en DSM stoornissen (bijv. aanpassingsstoornissen en relatieproblemen) waarvoor de zorgverzekeraar geen vergoeding geeft..
Deze worden wel per consult aan de cliënt in rekening gebracht t.w.:  € 95,00 per gesprek van 45 minuten.

Tarieven
Het tarief dat in rekening gebracht wordt is afhankelijk van de afgesproken 'prestatie' of traject. Een prestatie (behandeling) is omschreven als Kort (voor lichte DSM-stoornissen), Middel (voor matige DSM- stoornissen), Intensief (voor ernstigere DSM-stoornissen), Chronisch (voor chronische stabiele stoornissen) en het Onvolledig behandeltraject (voor overgangssituaties, zoals bijv. bij terugverwijzing naar de huisarts).
De minuten die door de NZa hierbij genoemd worden zijn een inschatting van de tijd die gemiddeld nodig is om de zorg te kunnen leveren die hoort bij een 'prestatie'. Dat is voor Kort 294 minuten, voor Middel  495 minuten en voor Intensief 752 minuten. Chronisch heeft een maximum duur van 750 minuten en mag sporadisch geïndiceerd worden. De prestatie onvolledig behandeltraject heeft een maximum duur van 120 minuten.

Het totaal aantal minuten wordt vastgesteld door alle tijd die besteed is aan de behandeling bij elkaar op te tellen (hierbij kunt u o.a. denken aan de tijd die gemoeid is met de aanmelding, de gesprekken, telefonisch overleg, de voorbereiding en uitwerking van de gesprekken, de administratie en berichtgeving aan bijv. de huisarts).

Eigen risico
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de GB GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit, vergoed wordt. In 2018 is het eigen risico € 385,00 per persoon.

Bij verhindering
Bent u verhinderd, belt u dan minimaal 24 uur van te voren af, dat kan ook door het antwoordapparaat in te spreken of een mail naar de praktijk te sturen.
Belt of mailt u minder dan 24 uur tevoren af of laat u helemaal niets horen, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor dan een nota van € 50,00.

Betalingsvoorwaarden
Voor de in mijn praktijk geldende betalingsvoorwaarden, zie 
betalingsvoorwaarden
.

 

.