Behandelingen

Generalistische Basis GGZ

De Generalistische Basis GGZ (GB GGZ) is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen. De behandeling is kortdurend en vaak klachtgericht. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende therapievormen.

Na de intake wordt met u besproken in hoeveel gesprekken u geholpen zou kunnen worden. Als geconstateerd wordt dat u niet binnen de GB GGZ behandeld kan worden, dan wordt u terug verwezen naar de huisarts. Mogelijk is dan een verwijzing naar de Specialistische GGZ (S GGZ) nodig. Of misschien kan de huisarts samen met de POH GGZ de benodigde hulp bieden.

De huisarts verwijst naar de GB GGZ als er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM) of bij een vermoeden daarvan.

Het College van Zorgverzekeraars heeft een lijst vastgesteld met diagnoses die binnen de GB GGZ behandeld mogen worden. Hierbij kunt u denken aan angsten, assertiviteitsproblemen, somberheid en depressies, piekeren, psychische klachten na een traumatische gebeurtenis etc. De behandeling is in eerste instantie gericht op het verhelpen van deze psychische klachten. Soms kan dat niet volledig, maar is verminderen van de klachten wél haalbaar, waardoor kwaliteit van leven verhoogd kan worden.

Aanpassingsstoornissen, specifieke fobische klachten, werk- en relatieproblematiek e.a. zijn uitgesloten van de basisverzekering. Als u hiervoor toch psychologische hulp wilt, dan moet u de behandeling hiervan zelf betalen.

Specialistische GGZ

Als er sprake is van complexe problematiek, die een langerdurende behandeling vraagt, dan is een behandeling in de Specialistische GGZ (S GGZ) geïndiceerd. De S GGZ behandelt mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende problematiek.

In mijn praktijk vinden geen behandelingen vanuit de S GGZ plaats, wel werk ik met kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPP).
Voor meer informatie: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld.

Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, zal uw spanning vaak eerder verergeren dan verminderen.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en uw emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen uit zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd.

Goede combinatie

Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag en uw gedachten. Door anders te reageren veranderen uw gevoel en uw gedachten. Door uw gedachten te veranderen wijzigen uw gevoel en uw gedrag.

Bron: www.vgct.nl

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma gerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Bron: www.emdr.nl

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt u welke vaardigheden u al in huis heeft om uw problemen aan te pakken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en resultaatgericht.

Oplossingsgerichte therapie is goed te combineren met andere, meer probleemgerichte therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

E-health

E-health is een vorm van behandeling die via het internet plaatsvindt. U kunt hierbij bijv. denken aan het toegestuurd krijgen van informatie en opdrachten, die u thuis kunt maken op een tijd dat het u schikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Minddistrict

Deze vorm van behandeling wordt in deze praktijk altijd gecombineerd met gesprekken in de praktijk (blended care).

Tarieven

Bekijk hier de tarieven van de praktijk en hoe u zich kunt aanmelden voor behandeling.

Openingstijden

Maandag

08:00-17:00 uur Leende

Dinsdag

09:00-12:30 uur Leende

Woensdag

09:00-17:00 uur Budel

Donderdag

09:00-20:00 uur Leende

Vrijdag

08:00-17:00 uur Budel

Bezoekadressen

Leende

Valkenswaardseweg 1
5595 CE Leende

Budel

Grensweg 1  
6021 JW Budel

Telefoonnummer

040-2260443